Lubricate Quick Wet

SNELLE SMERING VOOR ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN!

Smering voor extreme omstandigheden

Geschikt voor alle weersomstandigheden, als een snelle smering nodig is

Druppelfles, ideaal voor precisie smering

Bekijk technische gegevens
Beschikbare verpakkingen en kleuren

Algemene info

Waarom perfect voor uw fiets?

Beschrijving

 • Lubricate Quick Wet is een transparant smeermiddel met PTFE om langdurige wrijving  te eliminieren.
 • Lubricate Quick Wet is een klevend smeermiddel en is bestand tegen hoge belastingen in moeilijke omstandigheden.
 • Zelfs na afspuiten zal het product blijven doorwerken.  Je kan het enkel verwijderen met Degrease.

Toepassingen Lubricate Quick Wet

 • Geschikt voor alle weersomstandigheden, als een snelle smering nodig is.

Gebruiksaanwijzing

 • Reinig de te smeren delen indien nodig eerst met Degrease, laat uitdampen of droog met perslucht. 
 • Goed schudden voor gebruik.

Technical information

Lubricate Quick Wet
Lubricate Quick Wet

SNELLE SMERING VOOR ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN!

 • Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
 • Uitzicht: dik vloeibaar.
 • Geur: kenmerkend.
 • Viscositeit bij 20°C: 1300 mPA.s.
 • Dampspanning bij 20°C: 19000 Pa.
 • Relatieve dichtheid bij 20°C: 0,750.
 • Zelfontbranding: 365°C.
 • Vlampunt: <-20°C.
 • Kookpunt/kooktraject: 60-300°C.
 • Temperatuursbestendigheid: -45°C tot +240°C.