Maintenance
E-Care

ONMISBAAR VOOR ELKE ELEKTRISCHE FIETS

Reinigen

Smeren

Beschermen

Bekijk technische gegevens
Beschikbare verpakkingen en kleuren

Algemene info

Waarom perfect voor uw fiets?

Gebruiksaanwijzing

De fiets volledig behandelen (behalve schijfremmen), laten inwerken en nawrijven.

Technical information

E-Care
Maintenance
E-Care

ONMISBAAR VOOR ELKE ELEKTRISCHE FIETS

 • Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
 • Denisteit bij 20°C: 0,811.
 • Geur: Kenmerkend.
 • Dampdruk: 8,53 bar.
 • Kookpunt: 187°C – 300°C.
 • Relatieve dichtheid bij 20°C: 0,81g.
 • Temperatuurbestendig: -80°C tot +190°C.
 • Dynamische viscositeit bij 20°C: 1 mPa.s.
 • Kinematische viscositeit bij 20°C: 1 mPa.s. Based on Mineral oil.
 • Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
 • Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.