Chain Clean

REINIGER EN ONTVETTER VOOR KETTING EN TRANSMISSIE

Bekijk technische gegevens
Beschikbare verpakkingen en kleuren

Algemene info

Waarom perfect voor uw fiets?

Beschrijving

Doeltreffende reiniger en ontvetter voor kettingen, derailleurs, cassettes en plateaus. Regelmatig gebruik resulteert in een langere levensduur van de transmissie.

Gebruiksaanwijzing

 • Aanbrengen en naar vervuiling laten inwerken.
 • Grondig spoelen met water.
 • Ketting na drogen opnieuw smeren.

Technical information

Chain Clean
Chain Clean

REINIGER EN ONTVETTER VOOR KETTING EN TRANSMISSIE

 • Vorm: vloeistof.
 • Kleur: transparant oranje.
 • Geur: kenmerkend.
 • Viscositeit (bij +20°C): 1mPa.s.
 • Relatieve dichtheid (bij +20°C): 0,790 kg/L.
 • Zelfontbranding: +230°C.
 • Vlampunt: +73°C.
 • Wateroplosbaarheid: niet oplosbaar.
 • Dampspanning (bij +20°C): 800 Pa.
 • Kookpunt/kooktraject: 173°C – 240°C.